Munskänkarna - den naturliga mötesplatsen för vinintresserade.

Som medlem i Munskänkarna kan du gå ett antal vinutbildningar på olika nivåer.

Att gå en vinkurs är det snabbaste och trevligaste sättet att lära sig mer om vin. Munskänkarna har ett vinutbildningsprogram i tre olika steg - från grund för nya medlemmar - till mer avancerade för dem som nått längre.

Ett-betyg

Är till för framförallt nya medlemmar, som tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut den grundläggande vinprovningstekniken. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan olika viners kvalitet. Kursen omfattar normalt 7 vardagskvällar.

Druvbetyg

Är ett bra mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. På kurstillfällena ägnas den mesta tiden åt praktisk vinprovning, där målet är att deltagaren efter avslutat vinkurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna.

Två-betyg

För den som klarat ett-betygsnivån i vinkunskap, och vänder sig till dig som har kommit lite längre. Fördjupade teoretiska studier i vinets historia, druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Mängden självstudier, "hemläxor" är avsevärt större än på ett-betygskursen. Den praktiska vinprovningen omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, förutom att ge en gedigen vinkunskap, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess ursprung, ålder, ingående druvsort/er mm. Kursen omfattar normalt 12 vardagskvällar.

Tre-betyg

Vänder sig till den riktigt erfarna vinprovaren, som har klarat två-betygsnivån. Av landets 22 000 medlemmar kan i dag endast ett fåtal personer titulera sig som "tre-betygare", vilket ger en fingervisning om provets svårighetsgrad.Vinprovningar på gång

22 mars, Lidköping: Mousserandekurs

Höst 2012, Mariestad: Provningar hösten 2012

Våren 2013, Sollentuna: Starkviner 3 Portvin

Våren 2013, Sollentuna: Starkviner 5 Övriga

Våren 2013, Sollentuna: Starkviner 4 Sherry

De kommande 7 dagarna hålls 0 aktiviteter i Munskänkarnas sektioner. Se listan här >